Arhiva vesti

  • Apoteke izdaju lekove na lekarski recept

    APOTEKA IMA ZAKLJUČEN UGOVOR  SA REPUBLIČKIM FONDOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA IZDAVANJE LEKOVA  SA LISTE LEKOVA I ODREĐENIH VRSTA MEDICINSKO-TEHNIČKIH POMAGALA, NA OSNOVU LEKARSKOG RECEPTA, ODNOSNO NALOGA ZA POMAGALO, NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA.

    U OVIM APOTEKAMA SE IZDAJU I LEKOVI NA RECEPT VOJNIH OSIGURANIKA.