Osteoporoza

Osteoporoza je sistemsko oboljenje kostiju koje nastaje kao posledica smanjena koštane mase i poremećaja građe kostiju zbog čega kosti postaju podložne prelomima. Proces koštanog gubitka traje godinama bez bolova i simptoma upozorenja pa osteoporozu nazivamo „nema bolest – tihi kradljivac kostiju“.

Rana dijagnoza osteoporoze je značajna zbog masovnosti oboljevanja (svaka 15-ta žena ima dijagnozu ove bolesti) i radi sprečanja posledica kao što su prelomi kuka, butne kosti, kičmenih prišljenova koji zahtevaju dugotrajno stacionarno lečenje.

U apotekama „Ivančić i sin“ nekoliko puta godišnje vrši se merenje koštane gustine preko petne kosti ultrazvučnom denzitometrijom. Metod je brz, ekonomičan i bezbolan za pacijenta. Na osnovu dobijenih rezultata dobićete odgovarajuće stručne savete od farmaceuta za prevenciju osteoporoze, a oni sa osteopenijom i odgovarajući dijetetski suplement.

Prevencija osteoporoze ima za cilj da spreči gubitak koštane mase do nivoa za nastanak preloma i podrazumeva:

1. Pravilnu ishranu – izbalansiran unos kalcijuma i vitamina D

- Žene nakon 50 – te godine života treba da unose 1500 mg kalcijuma (ishranom ili upotrebom dijetetskih suplemenata gde je kalcijum organski vezan u obliku laktata, glukonata da bi se maksimalno resorbovao – preparati osteopleks B).

- Unos kalcijuma sam po sebi nije dovoljan, već je neophodan i vitamin D kako bi se kalcijum iz hrane mogao iskoristiti i ugraditi u kost.

- Vitamin D se može uneti putem hrane i stvarati u koži pri izlaganju suncu pri čemu je preporučen dnevni unos vitamina D kod žena do 50 godina 400 IJ a preko 50 godina je 800 IJ dnevno.

2. Eleminisanje loših navika (pušenje, konzumiranje veće količine kofeina više od 5 kafa dnevno, izbegavati prekomerno unošenje alkohola više od 5 gr dnevno jer svi ovi faktori utiču negativno na resorpciju kalcijuma).

3. Eleminisanje faktora rizika za nastanak preloma (sprečiti padove, ojačata mišiće, poboljšati kordinaciju pokreta, korigovati vid, lečiti povišen krvni pritisak).

4. Fizička alktivnost (redovna umerena fizička aktivnost u skladu sa godinama „održava“ mišiće najvažnije saradnike kostiju).

Potebno je blagovremeno merenje koštane gustine kod osoba koje su pod rizikom (porodična anamneza, rana menopauza, hiruško ostranjivanje materice, jajnika, hipertireoza, dugotrajna primena kortikosteroida, antiepileptika, Kronova bolest).