Galenska laboratorija

Apotekarska ustanova ”Ivančić i sin ” farmacija ima i svoju galensku laboratoriju u kojoj se prave magistralni lekovi (rastvori, vaginalete, supozotorije, masti) po Rp lekara. Ono što je specifično za naše laboratorije je mast Fissuranal (nega analne fisure).